Oppslag

Lokal digital historiebok om skipsbygging på KJV

Lokalhistorisk senter utarbeider for tiden et digitalt, interaktivt undervisningsopplegg for bruk på ungdomstrinnet. Dette gjøres i nært samarbeid med skoleledelsen i Horten kommune. En stor gave på kroner 600000 fra Verkstedklubben på Verven gjør dette mulig. Skissen til opplegget ble presentert 21. november på en markering av 200-års dagen for etableringen av marinebasen på Karljohansvern. Jon Anders Bjerva er engasjert i utarbeidelsen av denne unike digitale historieboka som er spesielt

Siste båt fra Verven

Masken hadde stor suksess med sin forestilling Siste båt fra Verven som ble spilt for stappfulle hus på Artilleriverkstedet i februar 2018.  1600 betalende + inviterte gjester har sett forestillingen som åpenbart traff en nerve i de som fikk oppleve den. For oss på Lokalhistorisk senter har samarbeidet med Masken vært veldig verdifullt. Ole Kristian Pettersen, som sto for tekster og musikk og regissør Lise Solberg har brukt et utall

Bevaring av negativsamling

Lokalhistorisk senter har mottatt 50.000 fra Anders Jahres humanitære stiftelse og 30000 fra Horten kommune til prosjektet «Bevaring og digitalisering av unik fotosamling». Mer enn 60000 negativer, hvorav mange glassplater etter fotografene Wittusen og Olaff i Horten skal i årene framover bevares for ettertida. Medarbeidere har nå jobbet med å sortere bildene. Alle ordrebøker er intakte og mange har tatt passbilder, familiebilder hos disse to fotografene. Nå blir alt dette