Oppslag

Generøs gave fra Sparebankstiftelsen DNB

Lokalhistorisk Senter har mottatt kr 200 000 fra Sparebankstiftelsen DNB til prosjektet Bevaring og digitalisering av 60-70000 negativer og glassplater etter fotografene Wittussen og Olaff i Horten. Vi takker hjerteligst for den generøse gaven! Arbeidet med ompakkingen er godt i gang, og videre arbeid med digitalisering og tilgjengeliggjøring vil fortsette fremover. Sparebankstiftelsen DNB #sparebankstiftelsendnb

Vask i museet

Museet trenger jevnlig vedlikehold, og her er Birthe Kristensen i full gang med vaskeklut og støvtørking. Takk til alle frivillige på senteret som påtar seg slike nødvendige oppgaver! Museet og Kafe Breda er åpent hver søndag fra 11 – 15.

Skattejakt i museet

Det nyeste tilbudet vårt er Skattejakt i museet for barna. Anders Kaardahl har tegnet et spennende skattekart som barna får utdelt. På kartet er det fotografier av gjenstander som barna skal finne og merke av på kartet hvor de er.  De får dermed mer tid og motivasjon for å studere detaljer, og de voksne får mer ro til å studere det de finner interessant. Alle barna får buttons i premie.

Besøk av veterangruppa fra Blåbærlyngen barnehage

Vi på senteret synes det er stor stas når skoleklasser eller barnegrupper fra barnehagene kommer på besøk. Barn fra Blåbærlyngen barnehage fikk nylig omvisning i museet av Jon Andresen. Dette var den eldste barnegruppa som til høsten begynner på skolen. Barna var veldig interesserte og stilte mange spørsmål underveis.