Oppslag

Sommeråpent på Bymuseet

Museet og simulatoren er åpent tirsdag, torsdag, lørdag og søndag i perioden 2. juli – 17. august. Åpningstiden er fra kl 11:00 – 15:00. Kafe Breda er åpen som vanlig på søndager.

Jorun Eriksen og Kari F. Holst studerer papirene.

Akkurat nå holder arkivgjengen på med å bevare gamle protokoller, bilder og opplevelser som Horten Ungdomsmusikkorps har deltatt på. Korpsets dameklubb «Trompeten» har vært i sving fra 1934, og mange har minner fra viktig frivillig innsats gjennom tidene. Jorun Eriksen og Kari F. Holst har hovedansvaret for at dette blir arkivert på riktig måte. Først skal de inn i mapper og senere plasseres i egne bokser.

Generøs gave fra Sparebankstiftelsen DNB

Lokalhistorisk Senter har mottatt kr 200 000 fra Sparebankstiftelsen DNB til prosjektet Bevaring og digitalisering av 60-70000 negativer og glassplater etter fotografene Wittussen og Olaff i Horten. Vi takker hjerteligst for den generøse gaven! Arbeidet med ompakkingen er godt i gang, og videre arbeid med digitalisering og tilgjengeliggjøring vil fortsette fremover. Sparebankstiftelsen DNB #sparebankstiftelsendnb

Vask i museet

Museet trenger jevnlig vedlikehold, og her er Birthe Kristensen i full gang med vaskeklut og støvtørking. Takk til alle frivillige på senteret som påtar seg slike nødvendige oppgaver! Museet og Kafe Breda er åpent hver søndag fra 11 – 15.