Oppslag

Omviserne Jon Andresen og Wenche Langhaug

Wenche Langhaug og Jon Andresen er våre faste omvisere i museet i åpningstiden. De kan også leies inn i forbindelse med besøk. Ta kontakt med Wenche wlangha@online.no eller på mobil 95072354

Sommerverter

Camilla Cecilie Paulsen og Stian Løkkeberg er innleid som sommerverter tirsdag, torsdag og lørdag. De er omvisere i museet, kjører Simulatoren slik at man kan få følelsen av å kjøre båt og kanskje bli litt sjøsyk. De selger også bøker fra resepsjonen. Kom og besøk oss i sommer!

Sommeråpent på Bymuseet

Museet og simulatoren er åpent tirsdag, torsdag, lørdag og søndag i perioden 2. juli – 17. august. Åpningstiden er fra kl 11:00 – 15:00. Kafe Breda er åpen som vanlig på søndager.

Jorun Eriksen og Kari F. Holst studerer papirene.

Akkurat nå holder arkivgjengen på med å bevare gamle protokoller, bilder og opplevelser som Horten Ungdomsmusikkorps har deltatt på. Korpsets dameklubb «Trompeten» har vært i sving fra 1934, og mange har minner fra viktig frivillig innsats gjennom tidene. Jorun Eriksen og Kari F. Holst har hovedansvaret for at dette blir arkivert på riktig måte. Først skal de inn i mapper og senere plasseres i egne bokser.