Oppslag

Gave fra Sparebank1 BV

Lokalhistorisk senter har mottatt kr. 100 000 fra Stiftelsen Sparebank1 BV til digitalisering av negativsamlingen etter fotografene Olaff og Wittusen. Pengene skal benyttes til innkjøp av utstyr til digitalisering: Kamera, programvare, lysbord, stativ og annet teknisk utstyr. Vi planlegger reprofotografering av bildene. Vi takker hjerteligst for støtten! Målet er å bevare de unike negativene på best mulig måte og senere gjøre dem tilgjengelig for publikum via et nettsted. Arbeidet med ompakking

Rolf Kristensen med ny bok

Lokalhistorisk Senter har kommet med en ny bok med bilder fra «gamle dager» og bilder tatt på samme sted i dag. Rolf Kristensen og Bjørn Holmer har jobbet med dette bokprosjektet et års tid. De har sammen valgt ut bilder, fotografert hvordan det ser ut i dag med bilde tatt nøyaktig i samme vinkel samt skrevet tekster til alle før- og nå-bildene. Det er bilder fra hele kommunen. Den nye

Arne Brevik 90 år

Arne Brevik fylte 90 år tirsdag 22. oktober og har vært en svært viktig person i etableringen og oppbyggingen av Lokalhistorisk senter. Han ble hyllet med taler, gaver og bursdagssang i lunsjen på senteret. Vi takker for fantastisk innsats og velvillighet i alle disse år. Arne er aldri vanskelig å be om hjelp!