Ny

Havnegaten 4

Fra Havnegaten 4 i Åsgårdstrand rundt 1915. Huset tilhørte kommunen på den tiden og i 1.etg lå «Aasgaardstrand Samlag for Brændevinshandel». I dag eies huset av Åsgårdstrand sjømannsforening.

Åsgårdstrand 1910

Fra fylkesvei 311 like utenfor Åsgårdstrand rundt 1910. Veien mellom Tønsberg og Åsgårdstrand ble anlagt rundt 1900. Stikkveien opp til høyre gikk til eiendommen Solheim, tidligere eid av maleren von Ditten. Han var mest kjent for sine feider med Edvard Munch.

Bakeriet i Geelmuydensgate

J.F.Johansens bakeri i Geelmuydensgate fra tidlig på 1900-tallet. Firmaet ble grunnlagt i 1887 av bakermester J.F.Johansen. Etter hans død i 1929 var det familien som drev bedriften videre. Virksomheten holdt til i egen forretningsgård og omfattet bakeri, utsalg og konditori. Bygget på nå-bildet ble satt opp av Enok Petterson og Nordahl Raaen i 1967 som Horten Pleiehjem og overlevert Horten kommune i oktober samme år. Senere er pleiehjemmet ombygget til