Ny

Storgaten 19

Det gamle postkortbildet er poststemplet 1912. Bygningen midt på bildet het inntil 1913 Storgaten 73 da man snudde nummerrekkefølgen. I dag er den erstattet av Storgaten 19. Den ble satt opp av landhandler C.F.W. Larsen, som begynte landhandel her i 1855. Da Hortens Samlag for Brændevinshandel kom i virksomhet i januar 1878, avviklet Larsen sin forretning, leide bort lokalet til Samlaget og ble den første bestyreren. Han ble i denne

Dampskipsbroen i Åsgårdstrand 1905

Denne var en del av den nye båthavnen som ble påbegynt i 1899 av Statens Havnevesen og som i dag utgjør midtre havn. Anlegget ble ferdig høsten 1904, fortsatt sees restene av den gamle pælebryggen inne ved land som ble revet samme år. Det var på denne bryggen Munch malte i 1901 som resulterte i de berømte motiver ”Pikene på broen”.  Så når turister i dag lar seg fotografere på

Rønngården

Prospektkortet (poststemplet 1912) er fra Strandgaten. Til høyre i bildet finner man Stabburkiosken. Foruten vanlige kioskvarer ble det i 1903 innarbeidet en liten kafe i annen etasje. Stabburet ble satt opp av snekker H. E. Saastad og han drev kiosken i samarbeid med Hjalmar Røed. I 1927 overtok søstrene Olga og Aagot Andersen. De flyttet senere kiosken til Åsgårdstrand, hvor den ble brukt som hytte. I 1933 kom så en

Falsensgate

Falsensgate fra Sentrumskolen (den gule) og nedover fotografert i 1960. Bygningen til venstre, Falsensgate 11, ble satt opp av Pølsemaker H. Kristoffersen i 1913 og han etablerte tobakksforretningen Favorit i 1921. Sønnen Arne overtok senere. I dag er det kaffebar i disse lokalene. Til høyre Central Hotel som ble bygget som leiegård omkring 1918. I 1920 ble gården ominnredet til hotell. I dag er det igjen leiligheter i gården. På