Før og nå-bilder

Rønngården

Prospektkortet (poststemplet 1912) er fra Strandgaten. Til høyre i bildet finner man Stabburkiosken. Foruten vanlige kioskvarer ble det i 1903 innarbeidet en liten kafe i annen etasje. Stabburet ble satt opp av snekker H. E. Saastad og han drev kiosken i samarbeid med Hjalmar Røed. I 1927 overtok søstrene Olga og Aagot Andersen. De flyttet senere kiosken til Åsgårdstrand, hvor den ble brukt som hytte. I 1933 kom så en

Falsensgate

Falsensgate fra Sentrumskolen (den gule) og nedover fotografert i 1960. Bygningen til venstre, Falsensgate 11, ble satt opp av Pølsemaker H. Kristoffersen i 1913 og han etablerte tobakksforretningen Favorit i 1921. Sønnen Arne overtok senere. I dag er det kaffebar i disse lokalene. Til høyre Central Hotel som ble bygget som leiegård omkring 1918. I 1920 ble gården ominnredet til hotell. I dag er det igjen leiligheter i gården. På

Garnisonsbarakken

Veien til Karljohansvern verft i 1910. I dag heter det Nedre vei og vi befinner oss ved avkjøringen til Kommandørkaptein Klincks vei. Bygningsmassen på før-bildet er Garnisonsbarakken hvor den søndre delen ble oppført i 1851. På begynnelsen av 1860-tallet ble den påbygget mot nord. I 1865 ble den omdøpt til Sjømilitære Korps kaserne. I de to etasjene var det flere ganger med inngang til barakkrom med plass til 12 mann

Samlagsgården i Åsgårdstrand

Fra Havnegaten med «Samlagsgården» i Åsgårdstrand rundt 1915. Huset ble sannsynligvis bygget rundt 1750 som en reder- og skippergård.  Rundt 1800 startet man opp med vertshus og kro i gården, senere også med brennevinsutsalg. I 1882 overdro daværende eier gården til aksjeselskapet «Aasgaardstrands Brændevinssamlag». I 1895 ble  eiendommen gitt som gave av selskapet til Åsgårdstrand kommune. Kommunen fortsatte med Samlag i gården med   inngang til utsalget via en trapp inn