Før og nå-bilder

Torvet på 1940-tallet

Torvet fotografert en gang på 40-tallet. Den gamle politistasjonen sto ferdig i 1940 mens kinoen kom i 1936. I bygningene til høyre på bildet holdt brannstasjonen til og mellom politistasjonen og brannstasjonen lå Horten Arbeiderblads lokaler. I dag ligger Torggården her (tidl. Domus). I den lille trebygningen til venstre hadde Thom G. Hansen sin sportsbutikk og sykkelverksted også kalt «Onkel Thoms hytte». Bygningen ble revet i 1954 for å gi

Torvgatens gjennombrudd

Våren 1930 ble Torvgaten forenet med Mellom Keisemark. I aprilspøken dette året sto det å lese i Gjengangeren om et sensasjonelt gravfunn. Under arbeid med gjennombruddet hadde man støtt på et gravkammer. Dette var blitt åpnet under nærvær av representanter fra Fortidsminnemerkeforeningen og man fant et kvinneskjelett omgitt av blant annet bronsespenner, ringer og andre smykker. På grunnlag av disse gjenstandene kunne man fastslå tiden til det niende århundre og

Vestre Braarudgate

Vestre Braarudgate er fotografert fra toppen av Ollebakken og mot sentrum. Bak menneskene på det gamle bildet, som vi antar er fra tiden 1900-1910, husker vi Oscar Krokeborgs kolonialforretning som han overtok i 1936. Før det var forretningen drevet av K. Hauan.

Verftsporten rundt 1915

Murbygget ble oppført som en vaktbygning i 1859-60 for Karljohansvern Politi- og Brannkorps. I forlengelsen av bygget mot nord lå arrestene med fangegård. Da bygget var ferdig, flyttet og Den Tekniske Skole inn i 2.etg. Skolen var etablert allerede i 1855 og holdt da til i verftets kontorbygning. Horten Tekniske Skole holdt til i verftsporten helt frem til 2.verdenskrig, da den tyske okkupasjonsmakten overtok huset. Etter krigen etablerte Karljohansvern Politi-