Før og nå-bilder

Dampskipsbrygga

Fra den gamle dampskipsbrygga i Åsgårdstrand rundt 1905, som var den ytterste del av «broen». Brygga ble anlagt i 1894 og revet i 1909. Dampskipstrafikken på Åsgårdstrand startet i 1858 og la grunnlaget for at det senere ble et ettertraktet badested. På 1870-tallet startet Tønsberg og Horten Dampskipsselskab med anløp av Åsgårdstrand på sine ruter fra Kristiania til Tønsberg. En av båtene var dampskipet «Horten» og det er den vi

Havnegaten med Grand Hotel

Nederste del av Havnegaten rundt 1910 med Grand Hotel. Opprinnelig ble gården oppført i 1798 av skipsreder Christen Endresen, som var svigersønn av Hans Walløe på Horten gård. Rundt 1860 ble eiendommen kjøpt av tollbetjent i Åsgårdstrand Truls Krogh og i 1880-årene var det hans datter Carstense som startet hotelldrift her under navnet Frk. Kroghs Privat-Hotel. I 1905 kjøpte eieren av Victoria Hotel, Bernhard Johansen huset og under navnet Grand

Hovedgaden

Åsgårdstrand torg sett oppover Hovedgaden like etter 1900. I dag heter gaten Grev Wedels gate. Vannposten på torget var den første i Åsgårdstrand, anlagt i 1897. Den fikk sin tilførsel fra et kommunalt vannreservoar som lå rett syd for Paletten kjøpesenter. Huset til venstre ble bygget på begynnelsen av1820-tallet og det var Olufine Christensen, datter til skipper og reder Christen Andersen Bugge som eide huset i 1900. Etter krigen drev

Wilses bilde av Kanalen

Kanalen tidlig på 1900-tallet, fotografert av Andres Beer Wilse (1865-1949). Wilse tok utdannelse ved Horten Tekniske Skole på Karljohansvern i 1882, emigrerte til Amerika i 1884 hvor han etter hvert startet sin fotografiske virksomhet. Han returnerte til Norge i 1901, startet opp i Christiania og ble kjent for sin enestående fotografiske dokumentasjon av Norge. Kanalen som skiller Karljohansvern fra resten av byen ble gravet ut for hånd i perioden 1854-1867