Før og nå-bilder

Falsensgate

Falsensgate fra Sentrumskolen (den gule) og nedover fotografert i 1960. Bygningen til venstre, Falsensgate 11, ble satt opp av Pølsemaker H. Kristoffersen i 1913 og han etablerte tobakksforretningen Favorit i 1921. Sønnen Arne overtok senere. I dag er det kaffebar i disse lokalene. Til høyre Central Hotel som ble bygget som leiegård omkring 1918. I 1920 ble gården ominnredet til hotell. I dag er det igjen leiligheter i gården. På

Garnisonsbarakken

Veien til Karljohansvern verft i 1910. I dag heter det Nedre vei og vi befinner oss ved avkjøringen til Kommandørkaptein Klincks vei. Bygningsmassen på før-bildet er Garnisonsbarakken hvor den søndre delen ble oppført i 1851. På begynnelsen av 1860-tallet ble den påbygget mot nord. I 1865 ble den omdøpt til Sjømilitære Korps kaserne. I de to etasjene var det flere ganger med inngang til barakkrom med plass til 12 mann

Samlagsgården i Åsgårdstrand

Fra Havnegaten med «Samlagsgården» i Åsgårdstrand rundt 1915. Huset ble sannsynligvis bygget rundt 1750 som en reder- og skippergård.  Rundt 1800 startet man opp med vertshus og kro i gården, senere også med brennevinsutsalg. I 1882 overdro daværende eier gården til aksjeselskapet «Aasgaardstrands Brændevinssamlag». I 1895 ble  eiendommen gitt som gave av selskapet til Åsgårdstrand kommune. Kommunen fortsatte med Samlag i gården med   inngang til utsalget via en trapp inn

Kiøsterudgården

Foto fra 1910, huset til venstre er Kiøsterudgården og til høyre ser vi hushjørnet på Grand Hotell. På nedsiden av balkongen gikk en vei som het Moldenhauers Allé. Den gikk fra Havnegaten, sydover langs Kiøsterudgårdens østvegg og kom ut i svingen nederst i N. C. Nielsens gate. Veistumpen ble nedlagt rundt 1950 og dermed kunne haven nedenfor tilføyes hovedhuset. Moldenhauers Allé ble oppkalt etter Anders Olavus Moldenhauer som eide Kiøsterudgården