Før og nå-bilder

Indre Havn fra Braarudåsen

Postkortet viser Indre havn med Verven, sett fra Braarudåsen. Vi antar at bildet er tatt i 1946/1947. Gjenoppbyggingen av Verven etter bombingen i februar 1945 er kommet i gang. I forgrunnen finner man krysset mellom Aschehougsgate og Røreåsveien. Midt i bildet aner man kolonialforretningen til Reidun Fredriksen, halvveis dekket av treet midt i bildet. I huset til venstre, med inngang mot Røreåsveien, hadde blikkenslager Karl Olsen bolig og verksted.

Stjertebukta og Møringa

Førfoto fra 1910 av Stjertebukta og Møringa sett fra enden av Nedre vei. Bak gjerdet til høyre lå Søekadettinstituttet, senere Sjøkrigssskolen og Sjømilitære korps. I bakgrunnen sees kalkovnene t.h. som ble oppført på 1850-tallet for å forsyne de omfattende byggearbeidene som pågikk med bygningskalk. T.v. er  det såkalte kanonsjaluppskuret bygget i 1840. Her lå  torpedobåtene og de første dampkanonbåtene av 3.klasse, også kalt «nøkker», i opplag.

Alfred Berg

Storgaten før 1915 Bygningen til venstre i bildet, Torvet 2, ble opprinnelig bygget som et lite en-etasjes hus, men dette gikk med under bybrannen i 1859. Det ble ført opp igjen med 2 etasjer og har siden overlevd bybranner og saneringer. Alfred Berg kom hit i 1915 og siden den gang har familien drevet sin forretning her. Berg senket samtidig gulvet i første etasje og fjernet den utvendige trappen samt

Barnehaven som forsvant

Barnehaven som lå øst for Horten Yrkesskole (som det het den gang) i Skippergaten. Bildet fra Gjengangerens arkiv viser at bygningen er fraflyttet og klar for sanering. Det samme gjelder bygningen i bakgrunnen. I dag er det biler og ikke barn som råder grunnen.