Før og nå-bilder

Storgaten 126

Postkortet fra 1908, med hilsen fra Olga, viser Storgaten 126 på hjørnet av Storgaten og Steinsnesveien. Dette er hovedbygningen på gamle Soli gård, et av de opprinnelige gårdsbrukene som var her da Marinen gjorde sitt inntog på stedet. For godt og vel hundre år siden var det fortsatt skog nedover mot Sollistrand og ellers store, åpne arealer omkring. Om gårdens eldste historie forteller Johan Beck i sin ”Horten – kort

Storgaten 74

Postkortet, som er stemplet 1913, viser Storgaten 74 til høyre. Da Baltzer Rustad i 1819 solgte eiendommen Horten til Staten, flyttet han hit til plassen Hagen, som han også eide. Den ble til Horten søndre hvor han bygget det som senere ble kjent som Gløersegården og fortsatte gjestgivervirksomheten. Senere kom Gløersegårdens Auto & Motorverksted her. Horten Auto går tilbake til 1928, da Einar Hansen etablerte sitt bilverksted her. Tredve år

Strandgaten  4

Bildet fra Strandgaten antar vi er ca. 100 år gammelt. Bygningen til høyre i bildet var Strandgaten 4 og her etablerte i 1881 Johan Emil Blix (1860-1901) sin forretning Blix skipshandel & kolonial. Den overgikk til broren O.A. Blix da Johan Emil døde. Ved årsskiftet 1917/18 overtok Rolf Backen forretningen, og han overdro den i 1947 til T. Førsund. Schjerve hadde den midt på 1960-tallet, men i 1970 var det

Thaulows plass i Åsgårdstrand rundt 1910

Navnet på plassen er etter oberst Hans Henrik Thaulow og frue som takk for et legat til trengende i Åsgårdstrand. Huset t.h. er Victoria Hotel, hvor ekteparet Bernhard og Olufine Johansen startet hotelldrift i 1889 og drev frem til 1913. Victoria var et velrennomert hotell med førsteklasses kjøkken. Gården ble oppført i 1779 av Jens Wærenskiold som drev vertshus og høkerivirksomhet her. Blikkfanget på bildet er gården rett imot, hvor