Før og nå-bilder

Fra Storgaten til Borreveien

Et snørikt Tveiten der hvor Storgaten går over til Borreveien (den gamle kommunegrensen mellom Horten og Borre), fotografert av Ingvald Moe medio mars 1951. Kiosken som vi ser til venstre for bilene, Storgaten 151, het betegnende nok Grensen frukt og tobakk og ble etablert av Lorang Hansen. Senere eiere var Bjarne H. Jørgensen og Ida Gudem. I desember 1958 flyttet Ida Gudem forretningen over gaten til M.S.Petterøes lokale. På hjørnet

Solliegården

Torvet 6 fra tidlig på 1920-tallet. Gården ble oppført av Olaus Hansen Sollie og den gang på folkemunne kalt Solliegården. I 1902 fikk den navnet Snilsberggården da brødrene Snilsberg overtok bygningen. Senere i 1964 da Gunnar Svensen kjøpte gården, ble navnet Svensengården. Han bygde den om bl.a. med en ny fjerde etasje som fullstendig endret bygningens utseende og karakter. Ca. 1915 etablerte Hortens Bryggeri sin Café Antwerpen her. Det var

Thaulows plass

Fra Thaulows plass i Åsgårdstrand rundt 1908. Husene står i dag praktisk talt uforandret fra den gang.  I huset t.v., som i dag er Frantzens konditori, hadde Christen Solberg bakeri med utsalg da bildet ble tatt. Fra 1890 til 1905 var det hotell her under navnet Kristoffersens Hotell. I neste hus drev Andrea Stang under navnet A. Stang & Co, forretning med kolonial- og fetevarer samt manufakturvarer. Det var butikk

Tårnhuset

Et av Åsgårdstrands mest karakteristiske hus, kalt Tårnhuset, rundt 1910. Huset har i dag adresse Edvard Munchs gate 23 og ble oppført i 1906 av Niels Hansen Nordvang. Han hadde tidligere eid Åsgården og drev sommerpensjonat der. I 1919 ble huset solgt til konsul og hvalfangstreder Lars Christensen fra Sandefjord. I 1937 overtok hans bror August Fredrik Christensen eiendommen. Han hadde tidligere drevet som hvalfangstreder utenfor Peru og Equador og