Før og nå-bilder

Strandgaten 21

Postkortet viser Strandgaten nord for Skippergaten, ca. 1900.  Huset helt til høyre er tidligere Strandgaten 21 som ble revet sommeren 1990. Skuret til venstre for nr. 21 ble senere erstattet av Strandgaten 19a, en murbygning som ble revet i 1984. I dag er også det neste huset i rekken borte, huset der Bilsakkyndig hadde sitt tilhold i flere år. Stedet anvendes nå som parkeringsplass og gatens navn er endret til

Tollboden

Bildet av Tollboden er tatt av Thorolf Hoff (1906-88). Hoff var journalist i Gjengangeren i ca. 40 år. Spesielt i 1950-1960 var han aktiv med sitt fotoapparat og vi antar at dette bildet er tatt tidlig på 1950-tallet. Horten ble eget tollsted i 1860. Tollboden holdt de første årene til hos dampskipsekspeditørene på hjørnet av Fergegaten og Strandgaten. Da den nye jernbanestasjonen sto ferdig i 1881, flyttet Tollboden dit. Senere

Torggaten sett fra Vognmannsgaten

Til venstre er den gamle byvekta og på motsatt side basarene som ble revet av byggmester Chr. Noes på midten av 1930-tallet for å gi plass til kinoen (1936). Den ble senere satt opp igjen og anvendt som uthus av Noes i Gamleveien på Apenes. Videre finnes bygningen som senere ble tilhold for Thom Hansens sports- og sykkelreparasjonsforretning, på folkemunne kalt ”onkel Thoms hytte”. Det neste bygget ble oppført av

Torvet på 1940-tallet

Torvet fotografert en gang på 40-tallet. Den gamle politistasjonen sto ferdig i 1940 mens kinoen kom i 1936. I bygningene til høyre på bildet holdt brannstasjonen til og mellom politistasjonen og brannstasjonen lå Horten Arbeiderblads lokaler. I dag ligger Torggården her (tidl. Domus). I den lille trebygningen til venstre hadde Thom G. Hansen sin sportsbutikk og sykkelverksted også kalt «Onkel Thoms hytte». Bygningen ble revet i 1954 for å gi