Før og nå-bilder

Solliegården

Torvet 6 fra tidlig på 1920-tallet. Gården ble oppført av Olaus Hansen Sollie og den gang på folkemunne kalt Solliegården. I 1902 fikk den navnet Snilsberggården da brødrene Snilsberg overtok bygningen. Senere i 1964 da Gunnar Svensen kjøpte gården, ble navnet Svensengården. Han bygde den om bl.a. med en ny fjerde etasje som fullstendig endret bygningens utseende og karakter. Ca. 1915 etablerte Hortens Bryggeri sin Café Antwerpen her. Det var

Thaulows plass

Fra Thaulows plass i Åsgårdstrand rundt 1908. Husene står i dag praktisk talt uforandret fra den gang.  I huset t.v., som i dag er Frantzens konditori, hadde Christen Solberg bakeri med utsalg da bildet ble tatt. Fra 1890 til 1905 var det hotell her under navnet Kristoffersens Hotell. I neste hus drev Andrea Stang under navnet A. Stang & Co, forretning med kolonial- og fetevarer samt manufakturvarer. Det var butikk

Tårnhuset

Et av Åsgårdstrands mest karakteristiske hus, kalt Tårnhuset, rundt 1910. Huset har i dag adresse Edvard Munchs gate 23 og ble oppført i 1906 av Niels Hansen Nordvang. Han hadde tidligere eid Åsgården og drev sommerpensjonat der. I 1919 ble huset solgt til konsul og hvalfangstreder Lars Christensen fra Sandefjord. I 1937 overtok hans bror August Fredrik Christensen eiendommen. Han hadde tidligere drevet som hvalfangstreder utenfor Peru og Equador og

Storgaten 39

Postkortet viser Storgaten tidlig i 1930-årene. Bygningen til venstre er Storgaten 39, på folkemunne kalt Syrristgården, satt opp av malermester Georg Andreas Syrrist. Mange husker vel Asbj. Johnsens fiskeforretning, som lå på hjørnet mot nr. 37. I 1912 drev Aksjemegler Wirgenæs omsetning av hvalaksjer og sjøforsikring her. Rundt 1920 huset Syrristgården både Hortens Uhrforretning og E. Berntsen & Co elektriske forretning. I lokalet ut mot Storgaten var det frukt og