Før og nå-bilder

Avholdslokalet

Avholdslokalet ble innviet 28. desember 1889. Avholdsforeningens hadde som formål «at afhjælpe de i Drukkenskabslasten faldne, ulykkelige Individer». Tomten kjøpte de av Arne Becker i 1887 for 1800 kroner. Det er vel knapt noe lokale som har betydd mer for kulturlivet i Horten som Avholdslokalet. Her har det opp gjennom årene vært spilt revy, teater, operetter, konserter så vel som stormende vekkelsesmøter. Mange husker ennå Oscar Saastad (1880-1967) som fra

Storgaten 19

Det gamle postkortbildet er poststemplet 1912. Bygningen midt på bildet het inntil 1913 Storgaten 73 da man snudde nummerrekkefølgen. I dag er den erstattet av Storgaten 19. Den ble satt opp av landhandler C.F.W. Larsen, som begynte landhandel her i 1855. Da Hortens Samlag for Brændevinshandel kom i virksomhet i januar 1878, avviklet Larsen sin forretning, leide bort lokalet til Samlaget og ble den første bestyreren. Han ble i denne

Dampskipsbroen i Åsgårdstrand 1905

Denne var en del av den nye båthavnen som ble påbegynt i 1899 av Statens Havnevesen og som i dag utgjør midtre havn. Anlegget ble ferdig høsten 1904, fortsatt sees restene av den gamle pælebryggen inne ved land som ble revet samme år. Det var på denne bryggen Munch malte i 1901 som resulterte i de berømte motiver ”Pikene på broen”.  Så når turister i dag lar seg fotografere på

Rønngården

Prospektkortet (poststemplet 1912) er fra Strandgaten. Til høyre i bildet finner man Stabburkiosken. Foruten vanlige kioskvarer ble det i 1903 innarbeidet en liten kafe i annen etasje. Stabburet ble satt opp av snekker H. E. Saastad og han drev kiosken i samarbeid med Hjalmar Røed. I 1927 overtok søstrene Olga og Aagot Andersen. De flyttet senere kiosken til Åsgårdstrand, hvor den ble brukt som hytte. I 1933 kom så en