admin

Ny brannbil

I 1936 ble det anskaffet en ny brannbil i Horten, og selvsagt måtte fotograf Wittusen forevige den. Bildet er fra den store bildesamlingen fra fotograf Wittusen og fotograf Olaff. Bildene oppbevares i et klimakontrollert rom på Lokalhistorisk Senter. Samlingen tilhører Per Olaff.

C. Andersens trykkeri

Mye har skjedd på 100 år innen trykkeribransjen. På dette bildet fra ca. 1910, er det ikke mye moderne å se, Iallfall ikke sett med våre øyne.  Hadde salige Gutenberg dukket opp, ville han ikke reagert på noe annet enn at det var kommet elektrisk lys. Bildet er fra Wittusen-samlingen, som oppbevares på Lokalhistorisk Senter i samarbeid med eieren Per Olaff

Brannspann

Brannspann fra Storgaten 83, som i dag har nr. 15. Alle eiendommer måtte ha brannredskaper, og de kom godt med under de store bybrannene i 1859, 1878 og 1881, da hele strøket fra Alfred Berg til Middelskolen (Videregående skole) i Bekkegaten ble flammenes rov. Brannspannet er en del av museumssamlingen vår.