admin

C. Andersens trykkeri

Mye har skjedd på 100 år innen trykkeribransjen. På dette bildet fra ca. 1910, er det ikke mye moderne å se, Iallfall ikke sett med våre øyne.  Hadde salige Gutenberg dukket opp, ville han ikke reagert på noe annet enn at det var kommet elektrisk lys. Bildet er fra Wittusen-samlingen, som oppbevares på Lokalhistorisk Senter i samarbeid med eieren Per Olaff

Brannspann

Brannspann fra Storgaten 83, som i dag har nr. 15. Alle eiendommer måtte ha brannredskaper, og de kom godt med under de store bybrannene i 1859, 1878 og 1881, da hele strøket fra Alfred Berg til Middelskolen (Videregående skole) i Bekkegaten ble flammenes rov. Brannspannet er en del av museumssamlingen vår.