admin

Forbudstid

Slik som dette markerte Wexahl forbudstiden på 1920-tallet. Bildet er trolig tatt i 1923, og er en del av fotograf Olaffs arkiv, som oppbevares på Lokalhistorisk Senter i samarbeid med nåværende eier av arkivet, Per Olaff. Porten er laget av spritkanner som smuglerspriten kom inn i, og over inngangen er teksten I forbudets dage i Norge, prydet bl.a. med en spritflaske. I 1919 ble salg av brennevin forbudt etter en folkeavstemming,

Telegrafverket

Mye har forandret seg innen telekommunikasjon fra bare noen få år tilbake og til i dag. I sin tid het Telenor Telegrafverket, og det var venteliste for å få vanlig telefon. Mobiltelefon fantes ikke. Etterhvert kom også mobiltelefonen, med NMT450, Nordisk MobilTelefon, men selve telefonapparatene kostet mer enn 100.000 kroner! Etterhvert kom NMT900 i tillegg, før det gikk over til dagens digitale telefoner. Men noe henger igjen, nemlig begrensingen på

Bildesamlingene

Lokalhistorisk  Senters bildesamlinger består av mange hundre tusen negativer og papirkopier. Arbeidet med å scanne inn negativer og bilder, og identifisering av bildene, hvem som er på bildene, hva som vises, og når bildet er tatt, pågår kontinuerlig. For noen bilder har vi mange informasjoner, mest systematisk er behandlingen av bildearkivet fra Horten Verft, der det til nå er tekstet mer enn 15.000 bilder, og arbeidet med scanning og teksting fortsetter.