admin

Bakeriet i Storgaten

Bernhard Christensens bakeri i Storgaten 106 ca. 1920. Damen i døren som var ansatt i utsalget, er Nilsine Korterød. Senere startet hun kolonialbutikk i Falsens gate. Bernhard Christensen (1862 -1951) var født på Solberg i Borre og han var i tyveårene da han i 1884 overtok bakeriet etter Rasmus Hermansen, som var fra Danmark. Sønnen Daniel (1887-1969) overtok forretningen efter sin far i 1920. Mange eldre husker Daniel Christensen. I

Dampskipsbrygga

Fra den gamle dampskipsbrygga i Åsgårdstrand rundt 1905, som var den ytterste del av «broen». Brygga ble anlagt i 1894 og revet i 1909. Dampskipstrafikken på Åsgårdstrand startet i 1858 og la grunnlaget for at det senere ble et ettertraktet badested. På 1870-tallet startet Tønsberg og Horten Dampskipsselskab med anløp av Åsgårdstrand på sine ruter fra Kristiania til Tønsberg. En av båtene var dampskipet «Horten» og det er den vi

Havnegaten med Grand Hotel

Nederste del av Havnegaten rundt 1910 med Grand Hotel. Opprinnelig ble gården oppført i 1798 av skipsreder Christen Endresen, som var svigersønn av Hans Walløe på Horten gård. Rundt 1860 ble eiendommen kjøpt av tollbetjent i Åsgårdstrand Truls Krogh og i 1880-årene var det hans datter Carstense som startet hotelldrift her under navnet Frk. Kroghs Privat-Hotel. I 1905 kjøpte eieren av Victoria Hotel, Bernhard Johansen huset og under navnet Grand