admin

Kirkebakken

På det gamle postkortet fra Kirkebakken ser man Ludvig Amundsens landhandleri, bakeri og gartneri. Landhandelen ble startet ca. 1898 av Anders Hannevig. Ludvig Amundsen overtok landhandelen i 1918. Foruten kolonial- og bakerivarer omfattet landhandelen manufaktur, skotøy, glass, steintøy, isenkram og gjødningsstoffer. Landhandelen hadde også agentur for Brandforsikringsselskapet Norge. I dag befinner Borre fysioterapi seg i disse lokalene. Kirken er i dag skjult bak trær.

Rolf Kristensen med ny bok

Lokalhistorisk Senter har kommet med en ny bok med bilder fra «gamle dager» og bilder tatt på samme sted i dag. Rolf Kristensen og Bjørn Holmer har jobbet med dette bokprosjektet et års tid. De har sammen valgt ut bilder, fotografert hvordan det ser ut i dag med bilde tatt nøyaktig i samme vinkel samt skrevet tekster til alle før- og nå-bildene. Det er bilder fra hele kommunen. Den nye

Havnegaten 4

Fra Havnegaten 4 i Åsgårdstrand rundt 1915. Huset tilhørte kommunen på den tiden og i 1.etg lå «Aasgaardstrand Samlag for Brændevinshandel». I dag eies huset av Åsgårdstrand sjømannsforening.