admin

Barnehaven som forsvant

Barnehaven som lå øst for Horten Yrkesskole (som det het den gang) i Skippergaten. Bildet fra Gjengangerens arkiv viser at bygningen er fraflyttet og klar for sanering. Det samme gjelder bygningen i bakgrunnen. I dag er det biler og ikke barn som råder grunnen.

Postkontoret

Det gamle Postkontoret lå på hjørnet av Apotekergaten og Vognmannsgaten. Postkontoret flyttet hit i 1913. Bygningen ble på den tiden omtalt som Byggmester Lofstads gård. Senere kom Interiør Møbler og Guvaag Møbler inn i de samme lokalene. Bygningen ble revet i februar 1987 for å gi plass til den bygningen som finnes i dag og som huser blant andre Narvesen og NAV.

Ollebakken

Et ca. 100 år gammelt bilde som viser Hortens første «hovedgate» Ollebakken. I nr. 1 bakerst i bildet hadde Nicolay Beck, en av byens to første landhandlere utenfor KJV, sin bolig. Selve landhandelen lå på hjørnet av Ollebakken/Bekkegaten og er skjult bak Becks bolig. Horten Sparebank flyttet sin virksomhet fra KJV til nr. 3 (det neste huset i rekken) i 1860 og var her til 1922 da de flyttet til

Horten jernbanestasjon

Førbildet viser Hortens jernbanestasjon fotografert på 1950-tallet. Stasjonsbygningen, en toetasjes trebygning i tradisjonell dragestil, sto ferdig i oktober 1881 og arkitekten var Balthazar Conrad Lange (1854 – 1937) som også var mannen bak mange av stasjonsbygningene i Norge. Fra Jernbanegaten var det to innganger. Det var imidlertid mer vanlig å bruke inngangen fra perrongsiden. Da kom en rett inn i venteværelset, billettluken var til høyre, og til venstre var døren