admin

Bengt Marthinsen, Jan Hellstrøm, Turid Marthinsen, Inger Lise Echoldt, Tordis Hellstrøm og Inger Falck-Ytter

Vi har ofte besøk av foreninger, barnehager og skoler på hverdager. Nylig hadde vi besøk av en full buss med pensjonister fra Moss LOP, Landsforeningen for offentlige pensjonister,  som var på dagstur. De fikk omvisning i bymuseet og lunsj i Kafe Breda før de dro videre i Sandefjord og ferje til Strømstad. Her er bilde av noen av dem. Fra venstre Bengt Marthinsen, Jan Hellstrøm, Turid Marthinsen, Inger Lise Echoldt,

Avholdslokalet

Avholdslokalet ble innviet 28. desember 1889. Avholdsforeningens hadde som formål «at afhjælpe de i Drukkenskabslasten faldne, ulykkelige Individer». Tomten kjøpte de av Arne Becker i 1887 for 1800 kroner. Det er vel knapt noe lokale som har betydd mer for kulturlivet i Horten som Avholdslokalet. Her har det opp gjennom årene vært spilt revy, teater, operetter, konserter så vel som stormende vekkelsesmøter. Mange husker ennå Oscar Saastad (1880-1967) som fra

Omviserne Jon Andresen og Wenche Langhaug

Wenche Langhaug og Jon Andresen er våre faste omvisere i museet i åpningstiden. De kan også leies inn i forbindelse med besøk. Ta kontakt med Wenche wlangha@online.no eller på mobil 95072354

Storgaten 19

Det gamle postkortbildet er poststemplet 1912. Bygningen midt på bildet het inntil 1913 Storgaten 73 da man snudde nummerrekkefølgen. I dag er den erstattet av Storgaten 19. Den ble satt opp av landhandler C.F.W. Larsen, som begynte landhandel her i 1855. Da Hortens Samlag for Brændevinshandel kom i virksomhet i januar 1878, avviklet Larsen sin forretning, leide bort lokalet til Samlaget og ble den første bestyreren. Han ble i denne