admin

Åsgården

Fra Åsgården i 1905. Etter at seilskutene forsvant fra Åsgårdstrand, ble sommergjestene den nye næringsveien. Foruten hotellene nede i byen, ville også eieren av Åsgården, Nils Hansen Norvang, trekke gjester til Åsgården. Han startet opp i 1887 og fikk bygget den store soveværelsebygningen vi ser til høyre. Den ble revet rundt 1918 og bygget opp igjen som hovedbygning, da under navnet Sommerro.

Hortens Apothek

På det gamle bildet, som er fra ca. 1900, ser vi Torvet til venstre. På hjørnet av Apotekergaten der hvor Torvtrappen befinner seg i dag lå Hortens Apothek (etabl. 1852). Under bybrannen i 1878 brant bygningen og den ble aldri bygget opp igjen. I stedet ble apoteket flyttet til den andre siden av Apotekergaten og til bygningen som vises på postkortet. Hortens Apothek flyttet til Braarudgården i 1909 og skiftet

Bakeriet i Storgaten

Bernhard Christensens bakeri i Storgaten 106 ca. 1920. Damen i døren som var ansatt i utsalget, er Nilsine Korterød. Senere startet hun kolonialbutikk i Falsens gate. Bernhard Christensen (1862 -1951) var født på Solberg i Borre og han var i tyveårene da han i 1884 overtok bakeriet etter Rasmus Hermansen, som var fra Danmark. Sønnen Daniel (1887-1969) overtok forretningen efter sin far i 1920. Mange eldre husker Daniel Christensen. I

Dampskipsbrygga

Fra den gamle dampskipsbrygga i Åsgårdstrand rundt 1905, som var den ytterste del av «broen». Brygga ble anlagt i 1894 og revet i 1909. Dampskipstrafikken på Åsgårdstrand startet i 1858 og la grunnlaget for at det senere ble et ettertraktet badested. På 1870-tallet startet Tønsberg og Horten Dampskipsselskab med anløp av Åsgårdstrand på sine ruter fra Kristiania til Tønsberg. En av båtene var dampskipet «Horten» og det er den vi