admin

Rådhuset i Åsgårdstrand

Vi befinner oss nede i svingen i nåværende N. C. Nielsens gate, eller Hovedgaden som det het den gang bildet ble tatt rundt 1915. Det hvite huset er «Rådhuset» i Åsgårdstrand, opprinnelig bygget i 1798 av skipper Adolph Riddervold. Det har vært en handels- og redergård helt opp til det ble Åsgårdstrands Rådhus i 1947. Den mest betydningsfulle eier var kjøpmann og skipsreder Niels Christian Nielsen som hadde eiendommen fra

Storgaten 29

Før-bildet viser Storgaten 29 og for mange av oss også kjent som Spesialoffiseren eller Befalsforbundet. Her bodde Kommandør Henrik Jacob Müller (1821 – 1886) i mange år. Eiendommen som han også eide, solgte hans arvinger til Ynglingeforeningen i 1894. Huset ble for lite for deres virksomhet og i 1900 satte de opp bygningen til venstre i bildet, som senere ble kjent som Hortens Kristelige Ungdomsforening. Denne bygningen ble revet i

Vask i museet

Museet trenger jevnlig vedlikehold, og her er Birthe Kristensen i full gang med vaskeklut og støvtørking. Takk til alle frivillige på senteret som påtar seg slike nødvendige oppgaver! Museet og Kafe Breda er åpent hver søndag fra 11 – 15.

National Stenindustri

Det var mot slutten av første verdenskrig, i 1917, at byingeniør Nils Knudsen og overlærer Wirgenæs startet bedriften National Stenindustri i Strandgaten 8, rett nord for der Redningsmuseet holdt til, mellom Anders Jørgensensgate og Apotekergaten. I 1921 trakk grunnleggerne seg ut og overlot forretningen til Einar Svensen. Han var stenhugger av profesjon. I 1934 kom sønnen Henry med i virksomheten, og han overtok den for egen regning da faren døde