admin

Omviserne Jon Andresen og Wenche Langhaug

Wenche Langhaug og Jon Andresen er våre faste omvisere i museet i åpningstiden. De kan også leies inn i forbindelse med besøk. Ta kontakt med Wenche wlangha@online.no eller på mobil 95072354

Storgaten 19

Det gamle postkortbildet er poststemplet 1912. Bygningen midt på bildet het inntil 1913 Storgaten 73 da man snudde nummerrekkefølgen. I dag er den erstattet av Storgaten 19. Den ble satt opp av landhandler C.F.W. Larsen, som begynte landhandel her i 1855. Da Hortens Samlag for Brændevinshandel kom i virksomhet i januar 1878, avviklet Larsen sin forretning, leide bort lokalet til Samlaget og ble den første bestyreren. Han ble i denne

Dampskipsbroen i Åsgårdstrand 1905

Denne var en del av den nye båthavnen som ble påbegynt i 1899 av Statens Havnevesen og som i dag utgjør midtre havn. Anlegget ble ferdig høsten 1904, fortsatt sees restene av den gamle pælebryggen inne ved land som ble revet samme år. Det var på denne bryggen Munch malte i 1901 som resulterte i de berømte motiver ”Pikene på broen”.  Så når turister i dag lar seg fotografere på

Sommerverter

Camilla Cecilie Paulsen og Stian Løkkeberg er innleid som sommerverter tirsdag, torsdag og lørdag. De er omvisere i museet, kjører Simulatoren slik at man kan få følelsen av å kjøre båt og kanskje bli litt sjøsyk. De selger også bøker fra resepsjonen. Kom og besøk oss i sommer!