admin

Gave fra Sparebank1 BV

Lokalhistorisk senter har mottatt kr. 100 000 fra Stiftelsen Sparebank1 BV til digitalisering av negativsamlingen etter fotografene Olaff og Wittusen. Pengene skal benyttes til innkjøp av utstyr til digitalisering: Kamera, programvare, lysbord, stativ og annet teknisk utstyr. Vi planlegger reprofotografering av bildene. Vi takker hjerteligst for støtten! Målet er å bevare de unike negativene på best mulig måte og senere gjøre dem tilgjengelig for publikum via et nettsted. Arbeidet med ompakking

Central hotell i Åsgårdstrand rundt 1900

Huset ble sannsynligvis oppført i siste halvpart av 1700 av kjøpmann Hans Nielsen. Eiendommen har vært i gjennom mange eiere, hovedsakelig som kjøpmanns-, reder- og sorenskrivergård, samt poståpneri og telegrafstasjon. Først i 1889 ble det hotell her, da Lars og Marie Blom kjøpte eiendommen. I 1932 skiftet hotellet navn til Badehotellet og ble drevet sammen med det nærliggende Åsgårdstrand Bad og restauranten Kroen. Det var et rolig familiehotell, særlig besøkt

Åsgården

Fra Åsgården i 1905. Etter at seilskutene forsvant fra Åsgårdstrand, ble sommergjestene den nye næringsveien. Foruten hotellene nede i byen, ville også eieren av Åsgården, Nils Hansen Norvang, trekke gjester til Åsgården. Han startet opp i 1887 og fikk bygget den store soveværelsebygningen vi ser til høyre. Den ble revet rundt 1918 og bygget opp igjen som hovedbygning, da under navnet Sommerro.

Hortens Apothek

På det gamle bildet, som er fra ca. 1900, ser vi Torvet til venstre. På hjørnet av Apotekergaten der hvor Torvtrappen befinner seg i dag lå Hortens Apothek (etabl. 1852). Under bybrannen i 1878 brant bygningen og den ble aldri bygget opp igjen. I stedet ble apoteket flyttet til den andre siden av Apotekergaten og til bygningen som vises på postkortet. Hortens Apothek flyttet til Braarudgården i 1909 og skiftet