2021

Osteproduksjon på Nykirke

Nykirke Ysteri begynte osteproduksjon i 1881. 57 bønder fra Nykirke og omliggende områder var aksjeeiere og forpliktet seg til å levere hele melkeproduksjonen til ysteriet. Bedriften leverte årlig 40 tonn ost. I 1902 gikk ysteriet over til dampdrift, og den høye pipa ble bygd. Ysteriet ble nedlagt i 1907, men fortsatte som tørrmelkfabrikk i 8 år fra 1914. Deretter eide A/S De Norske Melkefabrikker bygningen, men fast næringsvirksomhet ble det

Fra Storgaten til Borreveien

Et snørikt Tveiten der hvor Storgaten går over til Borreveien (den gamle kommunegrensen mellom Horten og Borre), fotografert av Ingvald Moe medio mars 1951. Kiosken som vi ser til venstre for bilene, Storgaten 151, het betegnende nok Grensen frukt og tobakk og ble etablert av Lorang Hansen. Senere eiere var Bjarne H. Jørgensen og Ida Gudem. I desember 1958 flyttet Ida Gudem forretningen over gaten til M.S.Petterøes lokale. På hjørnet

Solliegården

Torvet 6 fra tidlig på 1920-tallet. Gården ble oppført av Olaus Hansen Sollie og den gang på folkemunne kalt Solliegården. I 1902 fikk den navnet Snilsberggården da brødrene Snilsberg overtok bygningen. Senere i 1964 da Gunnar Svensen kjøpte gården, ble navnet Svensengården. Han bygde den om bl.a. med en ny fjerde etasje som fullstendig endret bygningens utseende og karakter. Ca. 1915 etablerte Hortens Bryggeri sin Café Antwerpen her. Det var

Thaulows plass

Fra Thaulows plass i Åsgårdstrand rundt 1908. Husene står i dag praktisk talt uforandret fra den gang.  I huset t.v., som i dag er Frantzens konditori, hadde Christen Solberg bakeri med utsalg da bildet ble tatt. Fra 1890 til 1905 var det hotell her under navnet Kristoffersens Hotell. I neste hus drev Andrea Stang under navnet A. Stang & Co, forretning med kolonial- og fetevarer samt manufakturvarer. Det var butikk