Kafe Breda og Bymuseet stenger

På grunn av smittefare i forbindelse med koronaviruset stenger vi Lokalhistorisk senter med Kafe Breda og Bymuseet hver søndag fra og med søndag 15. mars og til og med 13. april.