2019

Rolf Kristensen med ny bok

Lokalhistorisk Senter har kommet med en ny bok med bilder fra «gamle dager» og bilder tatt på samme sted i dag. Rolf Kristensen og Bjørn Holmer har jobbet med dette bokprosjektet et års tid. De har sammen valgt ut bilder, fotografert hvordan det ser ut i dag med bilde tatt nøyaktig i samme vinkel samt skrevet tekster til alle før- og nå-bildene. Det er bilder fra hele kommunen. Den nye

Havnegaten 4

Fra Havnegaten 4 i Åsgårdstrand rundt 1915. Huset tilhørte kommunen på den tiden og i 1.etg lå «Aasgaardstrand Samlag for Brændevinshandel». I dag eies huset av Åsgårdstrand sjømannsforening.

Arne Brevik 90 år

Arne Brevik fylte 90 år tirsdag 22. oktober og har vært en svært viktig person i etableringen og oppbyggingen av Lokalhistorisk senter. Han ble hyllet med taler, gaver og bursdagssang i lunsjen på senteret. Vi takker for fantastisk innsats og velvillighet i alle disse år. Arne er aldri vanskelig å be om hjelp!