2019

Havnegaten med Grand Hotel

Nederste del av Havnegaten rundt 1910 med Grand Hotel. Opprinnelig ble gården oppført i 1798 av skipsreder Christen Endresen, som var svigersønn av Hans Walløe på Horten gård. Rundt 1860 ble eiendommen kjøpt av tollbetjent i Åsgårdstrand Truls Krogh og i 1880-årene var det hans datter Carstense som startet hotelldrift her under navnet Frk. Kroghs Privat-Hotel. I 1905 kjøpte eieren av Victoria Hotel, Bernhard Johansen huset og under navnet Grand

Hovedgaden

Åsgårdstrand torg sett oppover Hovedgaden like etter 1900. I dag heter gaten Grev Wedels gate. Vannposten på torget var den første i Åsgårdstrand, anlagt i 1897. Den fikk sin tilførsel fra et kommunalt vannreservoar som lå rett syd for Paletten kjøpesenter. Huset til venstre ble bygget på begynnelsen av1820-tallet og det var Olufine Christensen, datter til skipper og reder Christen Andersen Bugge som eide huset i 1900. Etter krigen drev

Wilses bilde av Kanalen

Kanalen tidlig på 1900-tallet, fotografert av Andres Beer Wilse (1865-1949). Wilse tok utdannelse ved Horten Tekniske Skole på Karljohansvern i 1882, emigrerte til Amerika i 1884 hvor han etter hvert startet sin fotografiske virksomhet. Han returnerte til Norge i 1901, startet opp i Christiania og ble kjent for sin enestående fotografiske dokumentasjon av Norge. Kanalen som skiller Karljohansvern fra resten av byen ble gravet ut for hånd i perioden 1854-1867

Kirkebakken

På det gamle postkortet fra Kirkebakken ser man Ludvig Amundsens landhandleri, bakeri og gartneri. Landhandelen ble startet ca. 1898 av Anders Hannevig. Ludvig Amundsen overtok landhandelen i 1918. Foruten kolonial- og bakerivarer omfattet landhandelen manufaktur, skotøy, glass, steintøy, isenkram og gjødningsstoffer. Landhandelen hadde også agentur for Brandforsikringsselskapet Norge. I dag befinner Borre fysioterapi seg i disse lokalene. Kirken er i dag skjult bak trær.