2019

Tollboden

Bildet av Tollboden er tatt av Thorolf Hoff (1906-88). Hoff var journalist i Gjengangeren i ca. 40 år. Spesielt i 1950-1960 var han aktiv med sitt fotoapparat og vi antar at dette bildet er tatt tidlig på 1950-tallet. Horten ble eget tollsted i 1860. Tollboden holdt de første årene til hos dampskipsekspeditørene på hjørnet av Fergegaten og Strandgaten. Da den nye jernbanestasjonen sto ferdig i 1881, flyttet Tollboden dit. Senere

Torggaten sett fra Vognmannsgaten

Til venstre er den gamle byvekta og på motsatt side basarene som ble revet av byggmester Chr. Noes på midten av 1930-tallet for å gi plass til kinoen (1936). Den ble senere satt opp igjen og anvendt som uthus av Noes i Gamleveien på Apenes. Videre finnes bygningen som senere ble tilhold for Thom Hansens sports- og sykkelreparasjonsforretning, på folkemunne kalt ”onkel Thoms hytte”. Det neste bygget ble oppført av