2019

Strandgaten  4

Bildet fra Strandgaten antar vi er ca. 100 år gammelt. Bygningen til høyre i bildet var Strandgaten 4 og her etablerte i 1881 Johan Emil Blix (1860-1901) sin forretning Blix skipshandel & kolonial. Den overgikk til broren O.A. Blix da Johan Emil døde. Ved årsskiftet 1917/18 overtok Rolf Backen forretningen, og han overdro den i 1947 til T. Førsund. Schjerve hadde den midt på 1960-tallet, men i 1970 var det

Thaulows plass i Åsgårdstrand rundt 1910

Navnet på plassen er etter oberst Hans Henrik Thaulow og frue som takk for et legat til trengende i Åsgårdstrand. Huset t.h. er Victoria Hotel, hvor ekteparet Bernhard og Olufine Johansen startet hotelldrift i 1889 og drev frem til 1913. Victoria var et velrennomert hotell med førsteklasses kjøkken. Gården ble oppført i 1779 av Jens Wærenskiold som drev vertshus og høkerivirksomhet her. Blikkfanget på bildet er gården rett imot, hvor

Syrristgården og Grambogården

Bygningen til høyre er Storgaten 40, også kalt Grambogården. Denne gården er satt opp like før første verdenskrig og har huset et utall forretninger av mange slag opp gjennom årene. Her har det vært bakere og tannleger, skotøyhandlere og  konfeksjonsforretninger. Gården fikk sitt navn efter Grambo elektriske forretning, som åpnet dørene for publikum i 1922. Innehavere var Olaf og Karsten Grambo. I 1915 åpnet Chr. Syversen Horten Varehus som vist

Strandgaten 21

Postkortet viser Strandgaten nord for Skippergaten, ca. 1900.  Huset helt til høyre er tidligere Strandgaten 21 som ble revet sommeren 1990. Skuret til venstre for nr. 21 ble senere erstattet av Strandgaten 19a, en murbygning som ble revet i 1984. I dag er også det neste huset i rekken borte, huset der Bilsakkyndig hadde sitt tilhold i flere år. Stedet anvendes nå som parkeringsplass og gatens navn er endret til