Hortens Apothek

Hortens Apothek

På det gamle bildet, som er fra ca. 1900, ser vi Torvet til venstre. På hjørnet av Apotekergaten der hvor Torvtrappen befinner seg i dag lå Hortens Apothek (etabl. 1852). Under bybrannen i 1878 brant bygningen og den ble aldri bygget opp igjen. I stedet ble apoteket flyttet til den andre siden av Apotekergaten og til bygningen som vises på postkortet. Hortens Apothek flyttet til Braarudgården i 1909 og skiftet i 1912 navn til Løveapoteket. I vår tid er bygningen mest kjent som farvehandlergården. Horten Farvehandel etablerte seg her etter at apoteket flyttet. I dag er det gaveforretningen Barron som har sin virksomhet her. Bolighuset midt på postkortet ble oppført i 1840-årene av enkefru Andrea Thue og det er hun som har gitt navn til Thuegaten. På dagens bilde ser vi Nordbygården som sto ferdig på denne tomten i 1924.