desember 2019

Hortens Apothek

På det gamle bildet, som er fra ca. 1900, ser vi Torvet til venstre. På hjørnet av Apotekergaten der hvor Torvtrappen befinner seg i dag lå Hortens Apothek (etabl. 1852). Under bybrannen i 1878 brant bygningen og den ble aldri bygget opp igjen. I stedet ble apoteket flyttet til den andre siden av Apotekergaten og til bygningen som vises på postkortet. Hortens Apothek flyttet til Braarudgården i 1909 og skiftet

Bakeriet i Storgaten

Bernhard Christensens bakeri i Storgaten 106 ca. 1920. Damen i døren som var ansatt i utsalget, er Nilsine Korterød. Senere startet hun kolonialbutikk i Falsens gate. Bernhard Christensen (1862 -1951) var født på Solberg i Borre og han var i tyveårene da han i 1884 overtok bakeriet etter Rasmus Hermansen, som var fra Danmark. Sønnen Daniel (1887-1969) overtok forretningen efter sin far i 1920. Mange eldre husker Daniel Christensen. I

Dampskipsbrygga

Fra den gamle dampskipsbrygga i Åsgårdstrand rundt 1905, som var den ytterste del av «broen». Brygga ble anlagt i 1894 og revet i 1909. Dampskipstrafikken på Åsgårdstrand startet i 1858 og la grunnlaget for at det senere ble et ettertraktet badested. På 1870-tallet startet Tønsberg og Horten Dampskipsselskab med anløp av Åsgårdstrand på sine ruter fra Kristiania til Tønsberg. En av båtene var dampskipet «Horten» og det er den vi