juli 2019

Storgaten 42

Før-bildet fra 1930-årene viser den gamle ESSO-stasjonen i Storgaten 42 med den karakteristiske overbyggingen av bensinpumpene. Eiendommen ble utskilt fra Braarud søndre i 1841 og siden den gang har flere virksomheter hatt sitt tilhold her. Eldre mennesker i dag husker vel best Horten Standard A/S som ble etablert her i 1932 av brødrene Jonassen. Her drev de bensinstasjon, verksted og busstrafikk (Fossanruta) samt hadde agentur på salg av Ford. I

Bengt Marthinsen, Jan Hellstrøm, Turid Marthinsen, Inger Lise Echoldt, Tordis Hellstrøm og Inger Falck-Ytter

Vi har ofte besøk av foreninger, barnehager og skoler på hverdager. Nylig hadde vi besøk av en full buss med pensjonister fra Moss LOP, Landsforeningen for offentlige pensjonister,  som var på dagstur. De fikk omvisning i bymuseet og lunsj i Kafe Breda før de dro videre i Sandefjord og ferje til Strømstad. Her er bilde av noen av dem. Fra venstre Bengt Marthinsen, Jan Hellstrøm, Turid Marthinsen, Inger Lise Echoldt,

Avholdslokalet

Avholdslokalet ble innviet 28. desember 1889. Avholdsforeningens hadde som formål «at afhjælpe de i Drukkenskabslasten faldne, ulykkelige Individer». Tomten kjøpte de av Arne Becker i 1887 for 1800 kroner. Det er vel knapt noe lokale som har betydd mer for kulturlivet i Horten som Avholdslokalet. Her har det opp gjennom årene vært spilt revy, teater, operetter, konserter så vel som stormende vekkelsesmøter. Mange husker ennå Oscar Saastad (1880-1967) som fra

Omviserne Jon Andresen og Wenche Langhaug

Wenche Langhaug og Jon Andresen er våre faste omvisere i museet i åpningstiden. De kan også leies inn i forbindelse med besøk. Ta kontakt med Wenche wlangha@online.no eller på mobil 95072354