2018

Torvgatens gjennombrudd

Våren 1930 ble Torvgaten forenet med Mellom Keisemark. I aprilspøken dette året sto det å lese i Gjengangeren om et sensasjonelt gravfunn. Under arbeid med gjennombruddet hadde man støtt på et gravkammer. Dette var blitt åpnet under nærvær av representanter fra Fortidsminnemerkeforeningen og man fant et kvinneskjelett omgitt av blant annet bronsespenner, ringer og andre smykker. På grunnlag av disse gjenstandene kunne man fastslå tiden til det niende århundre og

Torvet på 1940-tallet

Torvet fotografert en gang på 40-tallet. Den gamle politistasjonen sto ferdig i 1940 mens kinoen kom i 1936. I bygningene til høyre på bildet holdt brannstasjonen til og mellom politistasjonen og brannstasjonen lå Horten Arbeiderblads lokaler. I dag ligger Torggården her (tidl. Domus). I den lille trebygningen til venstre hadde Thom G. Hansen sin sportsbutikk og sykkelverksted også kalt «Onkel Thoms hytte». Bygningen ble revet i 1954 for å gi

Vermelid på Nykirke

Med Nykirke stasjon som nærmeste nabo var det naturlig å starte landhandel her en gang omkring 1900. De første eierne slet med å få lønnsom drift. Da Hans og Helga Amalie Vermelid overtok, og en tid drev både sag og butikk, gikk det bedre. Sønnen Asbjørn og hans familie drev butikken og bodde her da det oppsto brann 1. nyttårsdag 1954. Etter gjenoppbyggingen som fulgte fikk bygningen preg av å

Verftsporten rundt 1915

Murbygget ble oppført som en vaktbygning i 1859-60 for Karljohansvern Politi- og Brannkorps. I forlengelsen av bygget mot nord lå arrestene med fangegård. Da bygget var ferdig, flyttet og Den Tekniske Skole inn i 2.etg. Skolen var etablert allerede i 1855 og holdt da til i verftets kontorbygning. Horten Tekniske Skole holdt til i verftsporten helt frem til 2.verdenskrig, da den tyske okkupasjonsmakten overtok huset. Etter krigen etablerte Karljohansvern Politi-