webNr_5__Storgt.jpg

FOTO: FOTOGRAF OLAFFS BILDESAMLING/LOKALHISTORISK SENTERS ARKIV

 

Storgaten fotografert i 1930-årene, bildet under er slik det ser ut nå.  Noen av de gamle bygningene står også i dag, men mye nytt har kommet..

FOTO: BJØRN HOLMER/LOKALHISTORISK SENTER

webNr_5_Storgt_B.jpg