Den nyeste boken fra Lokalhistorisk Senters forlag, er boken med historier fra Horten. Med basis i et stort antall lokalhistoriske sider i Gjengangeren, har forfatter Endre Pedersen laget denne boken.

Etterspørselen har vært stor, og det har vært nødvendig å trykke et nytt opplag.  Til tross for dette, er boken nesten utsolgt. Vi har noen få eksemplarer igjen.

 

rets_bok.jpg

____________________________________________________________________________________________________________